§ 11 Lainaanrannan rakentaminen UO2, rakennuttaminen ja työmaavalvonta

Lataa 

ROIDno-2023-4008

Päätöspäivämäärä

13.2.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Toimialajohtajan päätös 22.06.2023 § 54: Toimivallan delegointi, erillishankinnat teknisissä palveluissa.

Napapiirin Vesi Oy on omalta osaltaan valtuuttanut valtakirjalla kaupungininsinöörin päättämään hankinnan hankintakilpailutuksen mukaisesti.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut ja Napapiirin Vesi Oy on pyytänyt kokonaishintatarjousta Lainaanrannan urakkaosan 2 rakennuttamis- ja työmaavalvontapalveluista.

Kyseessä on kertahankintana tehtävä toimeksianto. Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Toimeksianto päättyy, kun tehtävä on suoritettu ja vastaanotettu hyväksytysti.

Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita ja hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen.

Määräaikaan 29.1.2024 klo 15:00 mennessä saapui yhteensä neljä tarjousta. Tarjouksen jättivät:

- Rakennuttajatoimisto HTJ Oy

- Ramboll CM Oy

- Sitowise Oy

- Verkostomestari Oy

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamisessa todettiin, että kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Päätös

Päätän, että rakennuttamis- ja valvontatyö hankitaan tarjouspyynnön mukaisesti edullisimman kokonaishinnan antaneelta Sitowise Oy:ltä.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut