§ 12 Liikenne- ja viheralueiden kustannusvertailu 2024, pienhankinta

Lataa 

ROIDno-2024-525

Päätöspäivämäärä

22.2.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Toimialajohtajan päätös 22.6.2023 § 59: Toimivallan delegointi, erillishankinnat teknisissä palveluissa, ROIDno-2021-519. Kysessä on suorahankintana toteutettava pienhankinta. Hankintaa ei ole kilpailutettu, sillä EG Finland Oy on tällä hetkellä ainoa toimija, joka tuottaa valtakunnallisesti kaupunkien ja kuntien välistä liikenne- ja viheralueiden kunnossapidon kustannusvertailua. Hankinnan kustannus on kuitenkin tilaajan arvion mukaan kohtuullinen.

Kuvaus

Rovaniemen kaupunki on säännöllisesti osallistunut kaupunkien ja kuntien väliseen liikenne- ja viheralueiden kunnossapidon kustannusvertailuun. Edellisen kerran kustannusvertailu on toteutettu vuonna 2018, jolloin kustannukset on laskettu rovaniemen kaupungin itse tuottamalle kunnossapidolle.

Nykyiset käynnissä olevat kunnossapitourakat, katujen kunnossapitourakka ja puistojen, sekä virkistys- ja liikunta-alueiden kunnossapitourakat päättyvät 5/2024 ja tulee ajankohtaiseksi suorittaa kustannusvertailu ennen uusien kunnossapitourakoiden alkamista. Tällä tavoin saadaan ylläpidettyä kustannusten seurannan aikasarjaa, jossa nähdään kustannusten muutos urakkakausittain.

Lisäksi kustannusvertailu toimii kunnan kunnossapidon taloudellisten tunnuslukujen mittariston pohjana, jota seuraamalla nähdään mihin suuntaan toiminta kehittyy suhteessa verrokkikuntiin. Kustannusvertailussa tuotettavaa tietoa voidaan käyttää esimerkiksi kunnossapidon määrärahojen perustelemiseksi ja kunnossapitoa koskevien toimenpiteiden vaikutuksista viestimiseksi.

EG Finland Oy on tällä hetkellä ainoa toimija, joka tuottaa valtakunnallisesti kaupunkien ja kuntien välistä liikenne- ja viheralueiden kunnossapidon kustannusvertailua, mutta myös hiilijalanjäljen laskentaa. EG Finland Oy on toteuttanut vuosittain kaupunkien ja kuntien välisiä vertailuja vuodesta 2008 lähtien.

Liikenne- ja viheralueiden kunnossapidon kustannusvertailu (Kuve) sisältää seuraavat tehtävät:

  •  Lähtötietojen kerääminen ja kohdistaminen
  • Organisaatiokohtainen palaveri yhteismittaisten vertailutietojen varmistamiseksi
  • Liikenne- ja viheralueiden kunnossapidon taloudellisuuden keskeisten tunnuslukujen (€/m2, €/as.) tuottaminen vuodelta 2023
    • Päätunnusluvut tuotetaan INFRA 2017 –kunnossapitonimikkeistön mukaisesti
  • Mahdollisten tarkennusten tekeminen tuloksiin
  • Kustannusvertailun kehittäminen
    • Uusien tunnuslukujen luominen uusien datalähteiden avulla, (esim. säätietodatan hyödyntäminen talvihoitokustannusten vertailussa)

 

EG Finland Oy tarjoaa kustannusvertailuun osallistumista hintaan 6 400 € (alv 0%)

Päätös

Päätän tilata EG Finland Oy:ltä liikenne- ja viheralueiden kunnossapidon kustannusvertailun tarjouksen mukaisesti hintaan 6 400 € (alv 0%).

Allekirjoitus

Janne Alkki, kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut