§ 44 Liikenteenohjauksen muutos: Jänkätie

Lataa 

ROIDno-2023-3437

Päätöspäivämäärä

1.12.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 24.5.2022 § 66

Kuvaus

Kaupungille on annettu palautetta Jänkätien varteen pysäköityjen autojen aiheuttamasta liikennehaitasta.

Yhdyskuntatekniikan yksikössä on tarkasteltu asiaa ja päädytty seuraavaan: Jänkätien varrella sijaitsee Redun toimipiste sekä päiväkoti. Palautteen perusteella nykyisin kadunvarteen sallittu pysäköinti kaventaa ajoväylää siten, että siitä muodostuu vaaratilanteita ja haittaa mm. kunnossapidolle.

Asennetaan Jänkätielle uudet liikennemerkit C38 "Pysäköinti kielletty" siten, että jatkossa pysäköinti on sallittu vain kadun päässä sijaitsevalla, levennetyn osan puolella.

Päätös

Päätän hyväksyä liikenteenohjauksen muutoksen, jolla asennetaan liitteen kartalla osoitetuille paikoille liikennemerkit C38 "Pysäköinti kielletty".

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut