§ 47 Liikenteenohjauksen muutos: Korkalonkatu, kuormauspaikka

Lataa 

ROIDno-2023-3439

Päätöspäivämäärä

5.12.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 24.5.2022 § 66

Kuvaus

Kaupungille on annettu palautetta matkailijaryhmien nouto- ja jättöpaikkojen tarpeesta.

Yhdyskuntatekniikan yksikössä on tarkasteltu asiaa ja päädytty seuraavaan: Korkalonkadulla on nykyisin linja-autolle maksullinen pysäköintipaikka osoitettuna E2 "Pysäköintipaikka" liikennemerkillä ja lisäkilvillä H12.2 "Linja-auto" sekä H20 "Maksullinen pysäköinti".

Kyseinen liikennemerkki lisäkilpineen poistetaan ja tilalle asennetaan uusi liikennemerkki C43_2 "Kuormauspaikka.

Päätös

Päätän hyväksyä liikenteenohjauksen muutoksen, jolla asennetaan liitteen kartalle osoitetulle paikalle liikennemerkki C43_2 "Kuormauspaikka".

"Merkillä kielletään pysäyttäminen muilta ajoneuvoilta kuin kuormaavilta ja kuormaa purkavilta ajoneuvoilta tien sillä puolella, jolle merkki on pystytetty. Pysäyttäminen on sallittu myös matkustajien ottamista tai jättämistä varten." /TLL, liite 3.3

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut