§ 30 Liikenteenohjauksen muutos Maakuntakadulla.

Lataa 

ROIDno-2019-1912

Päätöspäivämäärä

13.6.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Kyseisellä Maakuntakadun osuudella on tällä hetkellä voimassa alueellinen pysäköintikielto. Kadun itäpuolella on neljä liikennemerkein osoitettua maksullista pysäköintiruutua ja liittymä/luiska yleiselle pysäköintialueelle (p-alue katolla). Kadun länsipuolella sijaitsevat Sampokeskuksen lastauslaiturit ja pysäköintihallin littymät/luiskat.

Voimassa olevasta pysäköintikiellosta huolimatta autojen pysäköinti/pysäyttäminen Maakuntakadun päässä on jatkuvaa ja haittaa mm. Sampokeskuksen lastauslaiturin käyttöä sekä hälytysajoneuvojen esteetöntä kulkua kävelykadulle Maakuntakadun suunnasta.

Päätös

Päätän hyväksyä liikenteenohjauksen muutoksen Maakuntakadulle.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Olli Peuraniemi

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut