§ 34 Liikenteenohjauksen muutos: Matkajängäntie 30km/h

Lataa 

ROIDno-2020-3132

Päätöspäivämäärä

23.10.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Matkajängäntien ylityspaikkojen (suojatiet) parantaminen.

Päätös

Päätän hyväksyä liikenteenohjauksen muutoksen Matkajängäntielle, karttaliitteiden mukaisesti.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Jukka Ylinampa

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut