§ 40 Liikenteenohjauksen muutos: Pajakylä

Lataa 

ROIDno-2023-3438

Päätöspäivämäärä

16.11.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 24.5.2022 § 66

Kuvaus

Kaupungille on annettu palautetta yleisen taksiasema-alueen puuttumisesta Pajakylän alueelta.

Yhdyskuntatekniikan yksikössä on tarkasteltu asiaa ja päädytty seuraavaan: tämän päivän tilanteessa Tähtikujalla on yleiselle pysäköinnille varattua aluetta noin 15 auton verran. Näistä pysäköintipaikoista otetaan taksiasema-alueeksi 8 autopaikkaa (2,7m/autopaikka eli noin 22m/8autopaikkaa).

Päätös

Päätän hyväksyä liikenteenohjauksen muutoksen, jolla osoitetaan liitteen kartalla esitetyillä liikennemerkeillä nro 1 ja 2 yleinen taksiasema-alue Tähtikujalta.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut