§ 48 Liikenteenohjauksen muutos Pekankadulla

Lataa 

ROIDno-2019-3400

Päätöspäivämäärä

13.11.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Kyseisellä Pekankadun osuudella on nykyisin yksi invalidin ajoneuvopaikka sekä yksi palvelubussipaikka. Tehtävillä liikennemerkkimuutoksilla vastataan invalidin ajoneuvojen pysäköintipaikkatarpeeseen sekä selkiytetään palveubussien ja jakeluliikenteelle tarkoitettua pysäköintipaikkaa.

Päätös

Päätän hyväksyä liikenteenohjauksen muutoksen Pekankadulle.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Olli Peuraniemi

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut