§ 35 Liikenteenohjauksen muutos: Pöykköläntie ja Elokatu, nopeusrajoitusalue 30km/h

Lataa 

ROIDno-2020-3131

Päätöspäivämäärä

23.10.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Teknisen lautakunnan 30.8.2016, 93§ hyväksymässä Rovaniemen tie- ja katuverkkosuunnitelmassa 2035 esitettyjen nopeusrajoitusten toteuttaminen.

Päätös

Päätän hyväksyä liikenteenohjauksen muutoksen, jolla asetetaan nopeusrajoitus 30km/h Pöykköläntielle sekä Elokadulle.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Jukka Ylinampa

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut