§ 9 Liikenteenohjauksen muutos Putaantiellä

Lataa 

ROIDno-2020-324

Päätöspäivämäärä

3.2.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Syynä liikennemerkin lisäämiseen on kadun kääntöpaikan kunnossapidon mahdollistaminen (lumien auraus).

Päätös

Päätän hyväksyä liikenteenohjauksen muutoksen Putaantielle karttaliitteen mukaisesti.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Olli Peuraniemi

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut