§ 36 Liikenteenohjauksen muutos Siljotiellä

Lataa 

ROIDno-2019-2654

Päätöspäivämäärä

29.8.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Kunnossapidon sekä kiinteistöjen huoltoliikenteen mahdollistaminen.

Päätös

Päätän hyväksyä liikenteenohjauksen muutoksen Siljotielle karttaliitteen mukaisesti.

Allekirjoitus

Kaupungininsinöööri, Olli Peuraniemi

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut