§ 32 Liikenteenohjauksen muutos: Tarvantie välillä Myllymäentie-Tähtikuja

Lataa 

ROIDno-2023-2756

Päätöspäivämäärä

5.10.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Kevyen liikenteen turvallisen liikkumisen mahdollistaminen.

Kuvaus

Tarvantien liikenteenohjausta muutetaan siten, että nykyisin ajoneuvoliikenteelle sallittu osuus välillä Myllymäentie-Tähtikuja muutetaan yhdistetyksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi. Väylällä kulkee matkailun sesonkiaikoina runsaasti jalankulkijoita ja autoliikenteen on koettu aiheuttavan vaaratilanteita.

Esityksen väylätyypin muuttamista on tehnyt Joulupukinpajakylän osuuskunta ja asiaan on myöteisen kannanoton antanut myös Ilkka Länkinen / SantaPark Oy. Asiasta on neuvoteltu Lapin ELY-keskuksen kanssa ja ELY-keskus kannattaa muutosta.

Autoliikenne siirtyy aluksi kulkemaan valtatie 4 kautta. Jatkossa autoliikennettä palvelee Joulumaantien valmistuva yhteys välillä Pajakylä - Myllymäentie.

Muutoksen myötä toteutuu yhtenäinen kevyen liikenteen väylä kaupungin keskustasta Napapiirille.

Päätös

Päätän hyväksyä liikenteenohjauksen muutoksen Tarvantielle välillä Myllymäentie-Tähtikuja, karttaliitteen mukaisesti.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut