§ 22 Liikenteenohjauksen muutos: liikennemerkki "373. Pysäköintikieltoalue" Suutarintien kääntöpaikalle

Lataa 

ROIDno-2019-1037

Päätöspäivämäärä

3.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Syynä liikennemerkin lisäämiseen on kadun kääntöpaikan kunnossapidon mahdollistaminen (lumien auraus) ja kunnossapitokaluston kääntäminen.

Päätös

Päätän hyväksyä liikenteenohjauksen muutoksen Suutarintielle karttaliitteen mukaisesti.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Olli Peuraniemi

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut