§ 45 Liikenteenohjaussuunnitelma: Kiertotie, Miehentie, Rakkatie

Lataa 

ROIDno-2023-3831

Päätöspäivämäärä

1.12.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 24.5.2022 § 66

Kuvaus

Kiertotielle välillä Rakkatie-Miehentie, Miehentielle välillä Rakkatie-Kiertotie, Rakkatielle sekä yhdistetyille pyöräteille ja jalkakäytäville välillä Revontultentie-Miehentie ja välillä Rakkatie-Miehentie on laadittu liikenteenohjaussuunnitelma, piirustus nro 8131-224.

Päätös

Päätän hyväksyä Kietotielle, Miehentielle sekä Rakkatielle sekä yhdistetyille pyöräteille ja jalkakäytäville em. osuuksille laaditun liikenteenohjaussuunnitelman, piirustus nro 8131-224.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut