§ 42 Liikenteenohjaussuunnitelma: Räättiöntie

Lataa 

ROIDno-2023-2626

Päätöspäivämäärä

22.11.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 24.5.2022 § 66

Kuvaus

Kadulle Räättiöntie ja siihen liittyville yhdistetyille pyöräteille ja jalkakäytäville on laadittu liikenteenohjaussuunnitelma, piirustus nro 8214-224.

Päätös

Päätän hyväksyä kadulle Räättiöntie ja siihen liittyville yhdistetyille pyöräteille ja jalkakäytäville laaditun liikenteenohjaussuunnitelman, piirustus nro 8214-224.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut