§ 46 Liikenteenohjaussuunnitelma: Valtakatu ja Lainaankatu välillä Valtakatu-Kariniemenpolku

Lataa 

ROIDno-2023-3699

Päätöspäivämäärä

1.12.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 24.5.2022 § 66

Kuvaus

Valtakadulle ja Lainaankadulle välillä Valtakatu-Kariniemenpolku on laadittu liikenteenohjaussuunnitelma, piirustus nro 8279-224.

Päätös

Päätän hyväksyä Valtakadulle ja Lainaankadulle välillä Valtakatu-Kariniemenpolku laaditun liikenteenohjaussuunnitelman, piirustus nro 8279-224.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut