§ 40 Liikenteenohjaussuunnitelmien hyväksyminen: kaupunginosat 15, 16, 17 ja 18

Lataa 

ROIDno-2019-2712

Päätöspäivämäärä

4.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Yhtenäistää kyseisten kaupunginosien liikenteenohjaus.

Päätös

Päätän hyväksyä piirustusten nro 7919 A...C-224,  7964A...C-224, 7779 A...F-224 ja 8008 A...J-224 mukaiset liikenteenohjaussuunnitelmat.

Allekirjoitus

Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut