§ 27 Lisätyötilaus koskien Rovaniemen kunnossapitourakoiden hankinta-asiakirjojen valmistelua

Lataa 

ROIDno-2023-2791

Päätöspäivämäärä

31.8.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Toimialajohtajan päätös 22.06.2023 § 59: Toimivallan delegointi, erillishankinnat teknisissä palveluissa, ROIDno-2021-519

 

Kuvaus

Rovaniemen kaupunki on hankkinut ulkopuolisen hankintakonsultin valmistelemaan palvelusopimukset ja urakka-asiakirjat seuraavien erillisten kunnossapitourakoiden kilpailutukseen:

– Katujen kunnossapito 2024 - 2029

– Puistojen sekä virkistys- ja liikunta-alueiden kunnossapito 2024 - 2029

– Talvireittien kunnossapito 2024 - 2029

Hankinnan ROIDno-2023-53 alkuperäinen laajuus on ollut tilaajan arvion mukaisesti 400 h, joka on perustunut edelliseen vastaavaan hankintaan, sekä markkinavuoropuheluun alan toimijoiden kanssa.

Kilpailutuksen voitti HTJ Rakennuttajatoimisto Oy. Hankinnan arvo on 36 750 € (alv 0%) sisältäen 400 h työtä.

Tilaaja on seurannut säännöllisesti työn edistymistä seurantapalavereilla. Seurantapalaverissa 9.8.2023 tilaaja on yhdessä tuottajan kanssa todennut, ettei hankinnan alkuperäinen tuntiarvio 400 h riitä toteutuksen loppuun saattamiseen. Tilaajan tekemän tuntiarvion riittämättömyys on todettu johtuvan seuraavista asioista:

  1. Urakoitsija on työohjelmansa mukaisesti toteuttanut alkukartoituksen nykyisten kilpailutettujen urakoiden sisällöstä ja asiakirjojen muutostarpeista ja todennut, että edelliset urakat asiakirjoineen on toteutettu pitkälti Valtion tieverkon alueurakoiden asiakirjojen pohjalle. Tämän seurauksena vanhoja asiakirjoja on voitu hyödyntää vain vähäisissä määrin ja muutoksia asiakirjoihin ja niiden sisältöön on tullut merkittävästi, sillä uudet asiakirjat on tilaajan tahtotilan mukaisesti tuotettu ja kohdennettu kaupunkien kunnossapitourakoinnin mukaisiksi ja Rovaniemen kaupungin tarpeita vastaavaksi.
  1. Toimeksiantoon sisällytetty tehtäväkokonaisuus ”Viheralueiden kunnossapitoluokituksen ja tehtäväkorttien muuttaminen RAMS 2020 ja Viheralueiden kunnossapidon yleisen työselostuksen VKT 2021 mukaiseksi” on ollut tilaajan arviota laajempi muutoskokonaisuus. Lisäksi viheralueiden kunnossapitolukitusten päivittäminen tilaajan omaisuudenhallintajärjestelmään on vaatinut oletettua enemmän aikaa johtuen järjestelmän aineistojen käsittelyn hitaudesta.

Tilaaja on pyytänyt HTJ Rakennuttajat Oy:ltä lisätuntiarvion ja tarjouksen toteutuksen loppuunsaattamisesta.

HTJ Rakennuttajat Oy on antanut 9.8.2023 päivätyn lisätuntiarvion ja tarjouksen noudattaen ROIDno-2023-53 hankintaan annettuja tuntihintoja. Tarjouksen summa on 14 250 € (alv 0%) sisältäen 150 tuntia jatkotyöstöä, joka laskutetaan toteutuneiden tuntien mukaisesti.

Päätös

Päätän hankkia kunnossapitourakoiden kilpailutukseen asiantuntijatyön HTJ Rakennuttajat Oy:n 9.8.2023 päivätyn tarjouksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut