§ 19 Mäenpäänkujan leikkipaikan rakentaminen, urakoitsijan valinta

Lataa 

ROIDno-2019-454

Päätöspäivämäärä

1.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Määräaikaan 29.3.2019 klo 15:00 mennessä saapui kaksi (2) tarjousta. Tarjouksen jättivät Lapin Maa- ja Konetyöt Oy ja Lappset Group Oy.

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetut vaatimukset. Tarjoajat olivat liittäneet tarjouksiinsa Tilaajavastuuraportin.

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Hankintapäätöksen perusteena oli tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten osalta halvin hinta.

Päätös

Päätän, että Mäenpäänkujan leikkipaikan rakennusurakka annetaan halvimman tarjouksen tehneelle Lapin Maa- ja Konetyöt Oy:lle. Urakan kokonaisarvo on 114 479,00 € (alv 0 %). Lisäksi valtuutan kaupunginpuutarhurin allekirjoittamaan urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.

Allekirjoitus

kaupungininsinööri Olli Peuraniemi

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut