§ 47 Osallistuminen Rovaniemen liikennejärjestelmätyöhön 2021

Lataa 

ROIDno-2020-3990

Päätöspäivämäärä

16.12.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

ELY-keskuksen ja Ramboll Oy:n välinen sopimus liikennejärjestelmätoimijan tehtävän suorittamisesta päätty 31.12.2020. Liikennejärjestelmätyön ohjausryhmä on kokouksessaan 18.11.2020 nähnyt tarpeelliseksi jatkaa liikennejärjestelmän kehittämistyötä toimijamallilla jatkossakin.

Liikennejärjestelmätyön jatkamista varten on Lapin ELY-keskus pyytänyt tarjoutumisen Ramboll Finland Oy:ltä puitesopimuksensa mukaisesti.

Ramboll Oy on tarjoutunut 10.12.2020 seuraavasti: Rovaniemen liikennejärjestelmätoimijan tehtävien ja liikennemallijärjestelmän ylläpiton toteuttamisen arvioitu veloituksen enimmäismäärä vuositasolla on 25 000,00 euroa (alv. 0). Veloituksen enimmäismäärä ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tilaa tarjoutumisen mukaisen liikennejärjestelmätyön Ramboll Oy:ltä puitesopimukseen perustuvana toimeksiantona. Tilauksella jatketaan vuonna 2014 aloitettua liikennejärjestelmä toimijan työtä vuoden 2021 loppuun asti. Tarjoutumiseen sisältyy myös optio vuodelle 2022. Optiosta käyttämisestä tehdään erillinen päätös ja tilaus loppuvuodesta 2021.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki / tekniset palvelut osallistuu Rovaniemen liikennejärjestelmätyön 2021 toimijan työn kustannuksiin 50 %:n maksuosuudella. Lapin ELY-keskuksen Ramboll Oy:lle tekemän tilauksen perusteella Rovaniemen kaupungin osuus kustannuksista on 12 500 € (alv.0%).

Allekirjoitus

kaupungininsinööri Jukka Ylinampa

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut