§ 37 Palkallinen työloma ammatilliseen jatkokoulutukseen. Mittaustyönjohtaja Lehmus

Lataa 

ROIDno-2019-2667

Päätöspäivämäärä

2.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Päätän myöntää mittaustyönjohtaja Lehmukselle palkallista työlomaa ammatilliseen jatkokoulutukseen 6 työpäivää vuodelle 2020 ja 6 työpäivää vuodelle 2021. 

Allekirjoitus

Olli Peuraniemi

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut