§ 28 Pannunkorva, katu- ja vesihuollon suunnittelu

Lataa 

ROIDno-2023-2892

Päätöspäivämäärä

31.8.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Tarjousten avauksen ensimmäisessä vaiheessa rakastettiin tarjouspyynnössä tarjoajayrityksille asetettujen kelpoisuusehtojen täyttyminen.Tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä tarjoajille asetetut kelpoisuusehdot.

Toisessa vaiheessa tarkastettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Kolmannessa vaiheessa  suoritettiin tarjousten vertailu. Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on halvin hinta. Edullisin hinta oli Sweco Finland Oy:llä.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut osaston yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy ovat pyytäneet kokonaishintatarjousta Pannunkorva nimisen asuntokadun katu- ja vesihuollon saneeraussuunnittelusta.

Kyseessä on kertahankintana tehtävä suunnittelutoimeksianto. Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Suunnittelutoimeksianto päättyy, kun tehtävä on suoritettu ja vastaanotettu hyväksytysti. Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen.

Tarjousten jättämisen määräaika oli 25.8.2023 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta. Tarjouksen jättivät Ramboll Finland Oy, Sweco Finland Oy, Destia Oy ja WSP Finland Oy.

Liitteet: 1 vertailutaulukko.pdf; Valtakirja_Nave_Pannunkorva.pdf

Päätös

Päätän, että Pannunkorvan katu- ja vesihuollon saneeeraussuunnittelu hankitaan kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen jättäneeltä Sweco Finland Oy:ltä.

Hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin Vesi Oy solmivat hankintasopimuksen Sweco Finland Oy:n kanssa. Vasta sopimuksen allekirjoittamisella syntyy Rovaniemen kaupunkia ja Napapiirin Vesi Oy:tä sitova sopimus.

Allekirjoitus

kaupunginisinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut