§ 11 Puistosuunnitelman hyväksyminen: Aatenpuiston leikkipaikan peruskorjaus

Lataa 

ROIDno-2020-527

Päätöspäivämäärä

18.2.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Aatenpuiston leikkipaikan peruskorjaus.

Päätös

Päätän hyväksyä piirustuksen nro 8076 A, B, C, D - 272 mukaisen puistosuunnitelman.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Olli Peuraniemi

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut