§ 24 Puistosuunnitelman hyväksyminen: Laskuojan kunnostus välillä Halvarinranta-Nahkurintie

Lataa 

ROIDno-2024-684

Päätöspäivämäärä

4.3.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 25.5.2022 § 66 .

Kuvaus

Laskuojan kunnostamiseksi on laadittu seuraavan piirustuksen mukainen puistosuunnitelma: 15.kaupunginosa;  Laskuojan kunnostus välillä Halvarinranta-Nahkurintie, piirustusnumero 8284 A,B,C,D,E,F - 272.

Puistosuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.2 - 21.2.2024 välisen ajan. Nähtävilläolosta on ilmoitettu Lapin Kansassa 7.2.2024, asiakaspalvelupiste Osviitassa, sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa rovaniemi.fi/ilmoitustaulu koko nähtävilläolon ajan.

Määräaikaan mennessä puistosuunnitelmaehdotuksesta on jätetty yksi (1) muistutus.

Muistutus:

Jakotie 4 kiinteistön maalämpöputkisto tulee ottaa huomioon laskuojaperkauksessa niin, että huomioidaan riittävä suojaetäisyys.

Vastauksena jätettyyn muistutukseen:

Laskuojan suunnitelmassa Jakotie 4 maalämpökenttä on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Suunnitelmassa on esitetty Jakotie 4:n maalämpökentän suojaustoimenpiteet. Jakotie 4 maalämpökentän lisäksi laskuoja suunnitelman osuudella sijaitsee kaksi (2) muuta maalämpökenttää, jotka on esitetty suunnitelmapiirustuksissa.

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavan piirustuksen mukaisen puistosuunnitelman: 15.kaupunginosa, Laskuojan kunnostus välillä Halvarinranta-Nahkurintie, piirustusnumero 8284 A,B,C,D,E,F - 272.

Allekirjoitus

kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut