§ 28 Puistosuunnitelman hyväksyminen: Niemelänpuiston leikkipaikan peruskorjaus

Lataa 

ROIDno-2024-1100

Päätöspäivämäärä

14.3.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 25.5.2022 § 66.

Kuvaus

Nykyisen Niemelänpuiston leikkipaikan  peruskorjaamiseksi on laadittu piirustuksen nro 8321 A,B,C - 272 mukainen puistosuunnitelma.

Päätös

Päätän hyväksyä piirustuksen nro 8321 A ,B,C - 272 mukaisen puistosuunnitelman.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut