§ 9 Puistosuunnitelman hyväksyminen: laskuoja välillä Isoaavantie-Veitikanoja sekä Ojanvarsipuiston täyttöalue

Lataa 

ROIDno-2024-270

Päätöspäivämäärä

7.2.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 24.5.2022 § 66

Kuvaus

Isoaavantien varressa sijaitsevan Ojanvarsipuiston täyttöalueen käyttöönottamiseksi ja alueella sijaitsevan nykyisen ojan toiminnan parantamiseksi on laadittu seuraavien piirustuksien mukainen puistosuunnitelma:

8. kaupunginosa: Laskuojan perkaus ja Ojanvarsipuiston täyttöalue piirustukset nro 8306 A,B-272.

Suunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 19.12.2023 - 9.1.2024 välisen ajan. Nähtävillä olosta on ilmoitettu Lapin Kansassa 19.12.2023 sekä asiakaspalvelupiste Osviitassa koko nähtävillä olon ajan.

Määräaikaan mennessä puistosuunnitelmaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavien piirustusten mukaisen puistosuunnitelman:

8. kaupunginosa: Laskuojan perkaus ja Ojanvarsipuiston täyttöalue piirustukset nro 8306 A,B-272.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut