§ 31 Puistosuunnittelu; Käpypuiston, Lapinkävijäntien ja Niemelänpuiston leikkipaikat

Lataa 

ROIDno-2023-2930

Päätöspäivämäärä

26.9.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Tarjousten avauksen ensimmäisessä vaiheessa tarkastettiin tarjouspyynnössä tarjoajayrityksille asetettujen kelpoisuusehtojen täyttyminen. Tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä tarjoajille asetetut kelpoisuusehdot.

Toisessa vaiheessa tarkastettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Kolmannessa vaiheessa suoritettiin tarjousten vertailu. Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on halvin hinta. Edullisin kokonaishinta oli Ramboll Finland Oy:lla.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut osaston yhdyskuntatekniikan yksikkö on pyytänyt kokonaishintatarjouksia Käpypuiston, Lapinkävijäntien ja Niemelänpuiston leikkipaikan  peruskorjaussuunnittelusta. Suunnittelutoimeksianto sisältää puisto-, kuivatus- ja valaistussuunnitelmien laatimisen.

Kyseessä on kertahankintana tehtävä suunnittelutoimeksianto. Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Suunnittelutoimeksianto päättyy, kun tehtävä on suoritettu ja vastaanotettu hyväksytysti. Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen.

Tarjousten jättämisen määräaika oli 21.9.2023 klo 15:00.

Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta. Tarjouksen jättivät FCG Finnish Consulting Group Oy, Plaana Oy ja Ramboll Finland Oy.

Päätös

Päätän, että Käpypuiston, Lapinkävijäntien ja Niemelänpuiston leikkipaikkojen peruskorjaussuunnittelu hankitaan kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen jättäneeltä Ramboll Finland Oy:lta.

Hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi Rovaniemen Tekniset palvelut solmii hankintasopimuksen Ramboll Finland Oy:n kanssa. Vasta sopimuksen allekirjoittamisella syntyy Rovaniemen kaupunkia sitova sopimus.

Allekirjoitus

kaupungininsinööri Janne Alkki

Organisaatiotieto

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut