§ 16 Puolukkapolun leikkipaikka, rakennusurakoitsijan valinta

Lataa 

ROIDno-2024-201

Päätöspäivämäärä

29.2.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Toimialajohtajan päätös 22.06.2023 § 54: Toimivallan delegointi, erillishankinnat teknisissä palveluissa, ROIDno-2021-519.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö on pyytänyt urakkatarjouksia Puolukkapolun leikkipaikan rakennusurakasta. Hankinta sisältää uuden leikkipaikan rakentamisen, kasvillisuus-, kuivatus- ja valaistustyöt. Tarjouspyynnöt lähetettiin 30.1.2024 rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen seitsemälle (7) urakoitsijalle.

Hankinta tehtiin Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeiden mukaisena pienhankintana hankinnan arvon alittaessa kynnysarvon 150 000 € (alv 0 %). Tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan 26.2.2024 klo 15:00 mennessä saapui kolme (3) tarjousta. Tarjouksen jättivät Alltime Infrapalvelut Oy, Kaivuriapu Oy ja Lappset Group Oy.

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajan tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Saadut tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi.

Kolmannessa vaiheessa suoritettiin tarjousten vertailu. Tarjousten vertailuperusteena oli halvin kokonaishinta.

Päätös

Päätän valita Puolukkapolun leikkipaikan rakennusurakan urakoitsijaksi edullisimman kokonaistarjouksen tehneen Lappset Group Oy:n. Tarjouksen kokonaishinta on 99 963,21 € (alv 0 %).

Allekirjoitus

kaupungininsinööri Janne Alkki

Organisaatiotieto

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut