§ 50 Puukauppa Kunta-Allula

Lataa 

ROIDno-2023-3590

Päätöspäivämäärä

11.12.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Rovaniemen kaupungin hallintosääntö § 34: Teknisen lautakunnan tehtävät ja toimivalta sekä

lautakunnan delegointipäätös 24.5.2022 § 66: Toimivallan delegointi ROIDno-2021-519, Liite 1 kohta 23.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin Teknisten palveluiden yhdyskuntatekniikan yksikkö on pyytänyt puukauppatarjousta niin sanotulla pystykaupalla myytävästä puustosta.

Kaupan kohteena on ollut kiinteistön 698-401-229-0 KUNTA-ALLULA hakattavissa oleva puusto.

Tarjous pyydettiin Cloudia-hankintajärjestelmän kautta seuraavilta Pohjois-Suomen alueelta puuta ostavilta metsäyhtiöiltä: Laania Oy, Pohjois-Suomen Metsämarkkintat Oy, Metsäliitto-Metsägroup Oy, StoraEnso Oy ja Vaaran Metsä Oy.

Määräaikaan 5.12.2022 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät StoraEnso Metsä Oy ja Vaaran Metsä Oy. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön ehdot.

Tarjouskilpailun valintaperusteena oli summaltaan korkein tarjous metsänhakkuusopimuksesta.

Korkein jätetty tarjous oli Vaaran Metsä Oy:n tarjoama summa 42.472,54 euroa.

Päätös

Päätän, että kiinteistön 698-401-229-0 KUNTA-ALLULA hakkuuoikeus myönnetään korkeimman tarjouksen antaneelle Vaaran Metsä Oy:lle.

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut