§ 35 Puurekisterikirjaukset, puiden kuntoarviointi ja dokumentonti, option käyttäminen

Lataa 

ROIDno-2023-591

Päätöspäivämäärä

23.10.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Toimialajohtajan päätös 22.6.2023 § 59: Toimivallan delegointi, erillishankinnat teknisissä palveluissa, ROIDno-2021-519

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin kaupungininsinööri Janne Alkki on tehnyt 11.4.2023 § 14 hankintapäätöksen kaupungin keskusta-alueen katu- ja puistopuiden puurekisterikirjauksista, puiden kuntoarvioinneista ja niiden dokumentoinneista. Hankinnan sopimuskausi on 5.6.2023 – 30.9.2023.

Hankintaan sisältyy oikeus yhteen (1) yhden (1) vuoden optiokauteen. Hankinnan sopimuskumppanina on Oulun Arboristipalvelu Oy.

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut on neuvotellut option käyttämisestä ja hinnantarkistuksesta Oulun Arboristipalvelu Oy:n kanssa. Sopimustoimittaja on ilmoittanut sähköpostilla, että ei tarvitse hinnantarkistusta. Siten sopimushinta optiokaudelle 1.6.2024 - 30.9.2024 säilyy Hankintapäätöksen ja Hankintasopimuksen mukaisena.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupungin Teknisten palveluiden Puurekisterikirjaukset, puiden kuntoarvioinnit ja dokumentoinnit hankinnassa käytetään optiokausi ajalla 1.6.2024 – 30.9.2024. Optiokaudella kaikki sopimusehdot pysyvät alkuperäisen hankintasopimuksen mukaisena

Allekirjoitus

kaupungininsinööri Janne Alkki

Organisaatiotieto

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut