§ 1 Pysäköinninvalvonnan asiantuntijan määräaikainen tehtävä

Lataa 

ROIDno-2020-3439

Päätöspäivämäärä

9.1.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 53

Toimivallan siirtäminen henkilöstöasioissa/ Jatkodelegointi (KH 19.10.2020 §341)

Elinvoimapalvelujen toimialan toimialajohtajan päätös 16.02.2021 ROIDno-2021-519 § 27: Virkasuhteessa oleva yksikön esimies päättää oman alaisensa yksikön
henkilöstövalinnoista alle vuoden pituiseen määräaikaiseen palvelussuhteeseen.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin konsernihallinnon laki- ja hankintapalveluiden yksikössä on nimitetty 1.1.2024 alkaen virkaan lakimies, jonka keskeisiä tehtäväalueita ovat kaupungin teknisten palveluiden toimialan lakimiestehtävät ja johon sisältyy myös lakisääteisen kunnallisen pysäköinninvalvojan tehtävä.

Uuden pysäköinninvalvojan työhön perehdyttämisen näkökulmasta on tarpeen palkata pysäköinninvalvojan tehtävää aiemmin hoitanut Aarno Välimäki pysäköinninvalvonnan asiantuntijan tehtävään aikavälille 1.1.2024-31.3.2024 siten, että työaika on edelleen 31 prosenttia kuukaudesta. Välimäki on antanut suostumuksensa hoitaa tehtävää edellä kuvatun mukaisesti.

Päätös

Päätän valita Aarno Välimäen pysäköinninvalvonnan asiantuntijan määräaikaiseen tehtävään aikavälille 1.1.2024-31.3.2024, siten että hän tekee töitä osa-aikaisena 31 prosenttia kuukaudesta.

Allekirjoitus

Janne Alkki, kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut