§ 36 Ranuan ja Pellon perusmaksujen 2024 hyväksyminen

Lataa 

ROIDno-2024-223

Päätöspäivämäärä

12.4.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Rovaniemen kaupungin, Pellon ja Ranuan kuntien jätehuoltojaosto on kokouksessaan 01.08.2012 § 4 päättänyt siirtää ratkaisuvaltansa jätemaksutaksaan perustuvien maksuunpanoluetteloiden hyväksymisen osalta Rovaniemen kaupungininsinöörille.

Kuvaus

Napapiirin Residuum Oy on toimittanut 9.4.2024 hyväksyttäväksi Ranuan ja Pellon perusmaksujen 2024 maksuunpanoluettelot. 

 

Maksuunpanoluettelo päätöksen liitteenä (ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja)

Päätös

Päätän hyväksyä liitteen mukaisen jätetaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon.

Allekirjoitus

Janne Alkki

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut