§ 48 Riistasillan tehostettu tarkkailu ajalle 12/2023 - 12/2025, pienhankinta

Lataa 

ROIDno-2023-3575

Päätöspäivämäärä

8.12.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Toimialajohtajan päätös 22.6.2023 § 59: Toimivallan delegointi, erillishankinnat teknisissä palveluissa, ROIDno-2021-519. 

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut -palvelualueen yhdyskuntatekniikan yksikkö teetti vuoden 2023 aikana erikseen valitulle silloille tarkastukset. Tilaaja on käynyt läpi tarkastusten tulokset ja jatkotoimenpidesuositukset tarkastusten tuottajan, Ramboll Finland Oy:n infra ja liikenne- yksikön kanssa.

Riistasillalle syyskuussa 2023 toteutetussa laajennetussa yleistarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella sillan yleiskunto luokiteltiin erittäin huonoksi–erittäin huonoksi (3.5), jonka aiheuttaa päällysrakenteen kunto. Kuntoluokitus on heikentynyt edellisestä tarkastuksesta (v. 2019 ET, kunto huono (3)). Sillan kunto tulee kiihtyvän pakkasrapautumisen myötä edlleen heikentymään tulevaisuudessa. Vastaavasti alittavan väylän VT4:n liikenneturvallisuus heikkenee pakkasrapautumisen aiheuttaman betonikappaleiden lohkeamien ja putoamisen myötä. 

Riistasilta on ollut vuodesta 2020 lähtien tehostetussa tarkkailussa ja sillan kunnon heikentyessä tehostettua tarkkailua tulisi jatkaa.

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut -palvelualueen yhdyskuntatekniikan yksikkö on pyytänyt Ramboll Finland Oy:n infra ja liikenne- yksiköltä tarjouksen Riistasillan tehostetusta tarkkailusta ajalle 12/2023 - 12/2025:

  • L-6602 Riistasilta, Rovaniemi; tehostettu tarkkailu, kattohinta 3700 € alv 0%

 

Tarkastuksia toteutetaan 2 kk välein ja tarkastukset laskutetaan toteutuneiden tarkastusten mukaisesti puolivuosittain.

Tarjous liitteenä.

 

Päätös

Päätän hyväksyä Ramboll Finland Oy:n tekemän tarjouksen riistasillan tehostetusta tarkkailusta ajalle 12/2023 - 12/2025.

Allekirjoitus

Janne Alkki, Kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut