§ 3 Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan järjestämän jätteenkeräysalueiden jäteastiatyhjennykset ja yhteiskeräyspisteiden käyttömaksut sekä Ranuan kunnan järjestämän jätteenkeräysalueen bio- ja pakkausjätteen jäteastioiden tyhjennysmaksujen maksuunpanoluette

Lataa 

ROIDno-2023-3003

Päätöspäivämäärä

12.1.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Rovaniemen kaupungin, Pellon ja Ranuan jätehuoltojaosto on kokouksessaan 01.08.2012 § 4 päättänyt siirtää ratkaisuvaltansa jätemaksutaksaan perustuvien maksuunpanoluetteloiden hyväksymisen osalta Rovaniemen kaupungininsinöörille.

Kuvaus

Napapiirin Residuum Oy on toimittanut 10.1.2024 hyväksyttäväksi Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan järjestämän jätteenkeräysalueiden jäteastiatyhjennykset ja yhteiskeräyspisteiden käyttömaksut sekä Ranuan kunnan järjestämän jätteenkeräysalueen bio- ja pakkausjätteen jäteastioiden tyhjennysmaksujen maksuunpanoluettelon ajalta 1.9.2023-31.12.2023.


Maksuunpanoluettelo päätöksen liitteenä (ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja).

Päätös

Päätän hyväksyä liitteen mukaisen jätetaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon.

Allekirjoitus

Janne Alkki, kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut