§ 45 Rovaniemen kaupungin metsäpalveluiden kilpailuttamisen asiakirjojen laadinta

Lataa 

ROIDno-2020-3664

Päätöspäivämäärä

4.12.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Metsäpalveluiden hankinnan urakka-asiakirjojen laadintaa ja kilpailuttamisen järjestelyä varten Tekniset palvelut on pyytänyt Ramboll Oy:ltä tarjousta.

Ramboll Oy on laatinut vuosina 2017-2018 Rovaniemen kaupungin puistojen, liikunta- ja virkistyspaikkjen ja katujen kunnossapidon alueurakoiden kilpailuttamisen asiakirjat. Vuonna 2019 Ramboll Oy on laatinut edellisen metsäpalveluiden sopimuskauden (2019-2021) kaupalliset- ja tekniset asiakirjat sekä vastannut tarjouspyynnön laatimisesta Cloudia-hankintajärjestelmään.

Ramboll Oy:llä on laaja ja vaadittava kokemus kunnallisten palveluiden kilpailuttamisesta. Metsäpalveluiden sopimuskauden 2019-2021 asiakirjat toimivat pohjana uuden sopimuskauden asiakirjojen laadinnassa. Kyseessä on käytännössä edellisen sopimuskauden urakka-asiakirjojen yksityisohtien päivittäminen.

Ramboll Oy on tarjoutunut kyseisten asiakirjojen laadintaan hintaan 4950,00 €. Tarjoutumisen hinta on kohtuullinen.

Suorahankinnan peruste on Ramboll Oy:n asiantuntemus ja aiemmin tehty työ Rovaniemen metsäpalvelujen hankkimisessa. Tämä vähentää merkittävästi sekä konsultin että tilaajan työtä ja kustannuksia hankinnassa. 

 

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupungin Elinvoimapalveluiden Yhdyskuntatekniikan yksikkö hankkii metsäpalveluiden uuden sopimuskauden 2021 - 2026 kaupallisten- ja teknisten urakka-asiakirjojen laadinnan ja tarjouspyynnön kilpailuttamisen Ramboll Oy:ltä 4950,00 € hankintahintaan.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri Jukka Ylinampa

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut