§ 37 Rovaniemen kunnan järjestämän jätteenkeräysalueen bio- ja pakkausjätteen jäteastioiden tyhjennysmaksujen maksuunpanoluettelon hyväksyminen

Lataa 

ROIDno-2023-3003

Päätöspäivämäärä

1.11.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Rovaniemen kaupungin, Pellon ja Ranuan jätehuoltojaosto on kokouksessaan 01.08.2012 § 4 päättänyt siirtää ratkaisuvaltansa jätemaksutaksaan perustuvien maksuunpanoluetteloiden hyväksymisen osalta Rovaniemen kaupungininsinöörille.

Kuvaus

Napapiirin Residuum Oy on toimittanut 24.10.2023 hyväksyttäväksi Rovaniemen kunnan järjestämän jätteenkeräysalueen bio- ja pakkausjätteen jäteastioiden tyhjennysmaksujen maksuunpanoluettelon ajalta 01.07.2023 - 30.09.2023. Maksuunpanoluettelo käsittää asiakasnumerot 1900046 - 1916383.

Maksuunpanoluettelo päätöksen liitteenä (sisältää henkilötietoja).

Päätös

Päätän hyväksyä liitteen mukaisen jätetaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon.

Allekirjoitus

Janne Alkki, kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut