§ 2 Rovaniemen kunnan järjestämän jätteenkeräysalueen bio- ja pakkausjätteen jäteastioiden tyhjennysmaksujen maksuunpanoluettelon hyväksyminen

Lataa 

ROIDno-2023-3003

Päätöspäivämäärä

10.1.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Rovaniemen kaupungin, Pellon ja Ranuan jätehuoltojaosto on kokouksessaan 01.08.2012 § 4 päättänyt siirtää ratkaisuvaltansa jätemaksutaksaan perustuvien maksuunpanoluetteloiden hyväksymisen osalta Rovaniemen kaupungininsinöörille.

Kuvaus

Napapiirin Residuum Oy on toimittanut 5.12.2023 hyväksyttäväksi Rovaniemen kunnan järjestämän jätteenkeräysalueen bio- ja pakkausjätteen jäteastioiden
tyhjennysmaksujen maksuunpanoluettelon ajalta 01.10.2023 - 31.12.2023.

Maksuunpanoluettelo päätöksen liitteenä (ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja).

Päätös

Päätän hyväksyä liitteen mukaisen jätetaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon.

Allekirjoitus

Janne Alkki, kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut