§ 51 Rovaniemen kunnossapitourakoiden valvonta 2020-2024

Lataa 

ROIDno-2019-3349

Päätöspäivämäärä

19.12.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

7. Hankinnan valintaperuste

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous. Hinnan painoarvo on 40% ja laadun 60%.

Hankinnassa käytettiin ns. kahden kuoren menettelyä, jossa tarjoajien hintatiedot avattiin vasta laatuarvioinnin jälkeen.

LAADUN ARVIOINTI

Laadun arvioinnin suoritti tilaajan edustajista muodostettu arviointiryhmä.

Tarjoajien saamat pisteet ja sanalliset perustelut laadun arvioinnin kriteereistä on esitetty hankintapäätöksen liitteessä 2.

Tarjousten hinta- ja laatuvertailun pisteet yhteensä:

  1. Infrap Oy: 95,781 pistettä

  2. Ramboll CM Oy: 70,762 pistettä

  3. Suomen kuntotekniikka Oy: 65,267 pistettä

  4. Infra Audit Oy: 24,201 pistettä

  5. TTC Infrapalvelut: 19,304 pistettä

Tarjousten hinta- ja laatuvertailutaulukko on hankintapäätöksen liitteessä 1.

Kunnossapitopäällikkö Antti Karjalainen:

Esitän, että saatujen tarjousten, suoritetun laatu- ja hintavertailun pisteytyksen perusteella Rovaniemen kaupungin kunnossapidon valvonnan toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisessa vertailussa eniten pisteitä saanut Infrap Oy. 

Päätös

Päätän, että laatu- ja hintavertailun pisteytyksen perusteella Rovaniemen kaupungin kunnossapidon valvonnan toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisessa vertailussa eniten pisteitä saanut Infrap Oy. 

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri Olli Peuraniemi

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut