§ 43 Sähköinsinöörin toimen nimikemuutos 1.1.2021 alkaen, vakanssinro 13570004

Lataa 

ROIDno-2017-3435

Päätöspäivämäärä

18.11.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Toimialajohtaja on päätöksellään 12.2.2018 § 17 valinnut sähköinsinöörin toimeen sähkövoimatekniikan teknikko Marko Raution. Tässä yhteydessä on laadittu sähköinsinöörin tehtäväkuva.

Marko Rautio on hoitanut omien tehtäviensä ohella vt. kunnossapitopäällikön virkaa 4.5.-31.8.2020. Rautio on johtanut menestyksellisesti yhdyskuntatekniikan tulvasuojelutoimenpiteitä keväällä 2020 ja toiminut yksityistieprosessissa asiantuntijatehtävissä vuodesta 2019 alkaen.

Raution hankkiman kokemuksen ja osaamisen perusteella sähköinsinöörin tehtäväkuvaan esitetään lisättäväksi pysyvästi kunnossapitopäällikön sijaistamisen sekä yhdyskuntatekniikan tulvasuojelusta vastaamisen ja yksityistieprosessin asiantuntijana toimimisen.

Edellä mainitun johdosta sähköinsinöörin tehtävänimike (vakanssinro 13570004) muutetaan muotoon kunnossapitoinsinööri.

Henkilöstöjohtaja: Puollan sähköinsinöörin tehtävänimikkeen muuttamista kunnossapitoinsinööriksi.

Päätös

Päätän, että sähköinsinöörin toimen vakanssinro 13570004 nimike muutetaan kunnossapitoinsinööri –nimikkeeksi 1.1.2021 alkaen perustelut kohdassa mainituin perustein.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri Jukka Ylinampa

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut