§ 51 Talous- ja rahoitusjohtajan viran virkanimikkeen muuttaminen ja konsernitalouspäällikön viran avaaminen haettavaksi

Lataa 

ROIDno-2021-971

Päätöspäivämäärä

1.11.2021

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 56 §:n 4 momentin mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat valitsevat perustamiensa virkojen osalta ne johtavat viranhaltijat, joista ne ovat päättäneet erikseen. HS:n 56 §:n 5 momentin mukaan kaupunginjohtaja ja toimialajohtaja valitsevat muut alaisensa viranhaltijat. HS:n 58 §:n mukaan virkanimikkeen muuttamisesta ja koeajan käytöstä päättää valitseva viranomainen.

Päätös

Päätän muuttaa talous- ja rahoitusjohtajan viran virkanimikkeen konsernitalouspäällikön virkanimikkeeksi 1.1.2022 alkaen ja avata konsernitalouspäällikön viran haettavaksi 19.11.2021 klo 12.00 mennessä liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti. Hakuilmoitus julkaistaan Kuntarekry.fi -sivustolla sekä kokonaisena tai lyhennettynä Lapin Kansassa, Kalevassa, Aamulehdessä, Taloussanomissa ja Helsingin Sanomissa sekä soveltuvilla digitaalisen median kanavilla.

Allekirjoitus

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio

Organisaatiotieto

Rovaniemen kaupunki