§ 8 Vakuutuspalveluiden suoraveloituksen palvelumallista luopuminen

Lataa 

ROIDno-2019-2882

Päätöspäivämäärä

20.11.2023

Päätöksen tekijä

Kaupunginlakimies

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 166 §

 

Kuvaus

Rovaniemen kaupunki kilpailutti vakuutukset vuonna 2020, ja päätti valita vahinkovakuutusten ja vakuutuspalveluiden toimittajaksi 1.1.2021 lukien

Rovaniemen kaupunki kilpailutti vakuutukset vuonna 2020 ja päätti valita vahinkovakuutusten ja vakuutuspalveluiden toimittajaksi 1.1.2021 lukien kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen.

Kaupunki on ottanut kaupungin lakimiehen 28.4.2022 § 3 päätöksellä käyttöön päivähoitolapsien, esikoululaisten tai peruskoululaisten kohdalla  suoraveloitukseen perustuvan palvelumallin ryhmätapaturmavakuutuksen P3170772 vahinkotapauksissa.

Suoraveloituksen palvelumallissa tapaturman sattuessa lapsi on voinut hakeutua yksityiselle hoitolaitokselle hoitoon ja hoitolaitoksella on oikeus laskuttaa vakuutetun päivähoitolapsen, esikoululaisen tai peruskoululaisen tapaturman hoidosta aiheutuneet kulut suoraan If Vahinkovakuutus Oy:ltä. 

Suoraveloitusmallin myötä korvaustilanne on kasvanut huomattavasti ja korvausmeno on ollut suurempi kuin vakuutusmaksut useampana vuonna. Korvausmenon odotetaan vielä kasvavan tulevina vuosina. Myös vahinkojen kappalemäärät  ja terveydenhoidon kustannuksetkin ovat nousseet. Edellä kerrotun johdosta koko edellä mainitun vakuutuksen vuosimaksu tulee nousemaan huomattavasti ennakoitua enemmän. 

Ottaen huomioon kaupungin taloustilanne sekä säästötavoitteet, kaupungilla on tarvetta arvioida uudelleen myös vakuutuspalveluita. Kaupunki on pyytänyt vakuutusyhtiöltä esittelyä mahdollisista muista palvelumalleista ryhmätapaturmavakuutuksen P3170772 vahinkotapauksissa. Esittelyn perusteella hoitoon pääsemisen ja vakuutusturvan takaamisen kannalta vakuutusmalli, jossa hoitokuluturvan laajuus kattaa julkisensektorin hoidon on riittävä. 

 

Päätös

Päätän, että kaupunki luopuu edellä mainittujen palveluiden osalta suoraveloituksen palvelumallista ja ottaa käyttöön ryhmätapaturmavakuutuksen P3170772 vahinkotapauksissa palvelumallin, jossa sairaanhoitokuluista korvataan julkisella sektorilla annettu hoito. Muutos tulee voimaan 1.1.2024. 

Allekirjoitus

Vt kaupunginlakimies Hanna Haurinen

Organisaatiotieto

Henkilöstö- ja hallintopalvelut