§ 1 Arvokuljetuspalvelun option käyttäminen

Lataa 

ROIDno-2017-1156

Päätöspäivämäärä

5.5.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginsihteeri

Päätöksen perustelut

Palveluntuottaja RLTV Oy on hoitanut sopimuskauden aikana tuottamansa palvelun sopimuksen mukaisesti. Suoritettujen taustaselvitysten perusteella yhtiöjärjestely on vahvistanut RLTV Oy:n edellytyksiä toteuttaa liitteenä olevan hankintasopimuksen ehtojen mukainen palvelu.

Vs. hallintopäällikön esitys:

Esitän, että Rovaniemen kaupunki käyttää liitteenä olevan alkuperäisen hankintasopimuksen ehtojen mukaisen arvokuljetusten yhden (1) vuoden option ajalle 1.7.2020 -30.6.2021 ja jatkaa sopimusta RLTV Oy:n kanssa hankintasopimuksen ehdoin. Option käyttö sisältää RLTV Oy:n ilmoittaman 2 % hinnankorotuksen.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki käyttää vs. hallintopäällikön esityksen mukaisesti arvokuljetusten yhden (1) vuoden option ajalle 1.7.2020 - 30.6.2021 ja jatkaa sopimusta RLTV:n kanssa liitteenä olevan alkuperäisen hankintasopimuksen ehdoin. Option käyttö sisältää Rovaniemen liike- ja teollisuusvartiointi RLTV Oy:n ilmoittaman 2 % hinnankorotuksen.

Allekirjoitus

Kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut