§ 6 Työryhmän asettaminen, kaupunkitasoinen valmistautuminen tiedonhallintalain voimaantuloon

Lataa 

ROIDno-2019-2861

Päätöspäivämäärä

26.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginsihteeri

Päätöksen perustelut

Päätöksen peruste ja työryhmän tavoite
Tiedonhallintalain voimaantuloon varaudutaan perustamalla työryhmä, jonka on määriteltävä tiedonhallinnan vastuut ja tehdä 16.12.2019 mennessä esitys toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä, jotta tiedonhallintalain mukaiseen toimintaan voidaan siirtyä siirtymäsäännösten puitteissa. Viimeistään vuoden loppuun mennessä on ryhdyttävä kiireellisimpiin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätän perustaa työryhmän määrittelemään tiedonhallinnan vastuut ja laatimaan esityksen tiedonhallintalain edellyttämistä toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa.

Työryhmän jäseniksi nimetään kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen (pj.), asiahallinta- ja tietopalvelujen vs. hallintopäällikkö Samppa Määttä (vastuullinen valmistelija), asiahallinnan suunnittelija Merja Keskiruokanen, asiahallinnan asiantuntija Tarja Ritatörmä, tietohallintojohtaja Harri Ihalainen (vpj.), tietohallintoasiantuntija Hanna Ylikulppi, tietosuojavastaava Virpi Stenberg ja hallintolakimies Miikka Ruokamo.

Työryhmään nimettävät jäsenet on valittu asemansa ja asiantuntemuksensa perusteella.

Allekirjoitus

Kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut