§ 4 Asiantuntijapalveluiden hankinta arvonmäärityksen toteuttamiseksi

Lataa 

ROIDno-2023-367

Päätöspäivämäärä

3.2.2023

Päätöksen tekijä

Konsernitalouspäällikkö

Päätöksen peruste

Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeet 10.1.2018. 

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 01.09.2020 § 81.

Kuvaus

Rovaniemen kaupunki arvioi yhteisöomistuksiaan ja niiden rakennetta kaupunkikonsernissa. Toimintavaihtoehtojen täsmentämiseksi on tarpeen määritellä yhteisön arvoa. Arvonmäärityksen toteuttaa ulkopuolinen ja puolueeton taho. 

Arvonmäärityksen asiantuntijapalveluista on kysytty tarjouksia kolmelta palvelua tarjoavalta toimijalta. 

Päätös

Päätän hankkia arvonmäärityksen edullisimman tarjouksen tehneeltä 3J partners Oy:ltä. Hankinnan arvo on 8500 euroa (alv 0%).

Allekirjoitus

vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut