§ 12 Asiantuntijapalvelun hankinta FCG Oy:ltä

Lataa 

ROIDno-2023-2086

Päätöspäivämäärä

13.9.2023

Päätöksen tekijä

Konsernitalouspäällikkö

Päätöksen peruste

Yksityiskohtainen ulkopuolisen vertailun tekeminen ja muiden kuntien tilanteen laaja analysointi ei kuulu talous- ja rahoituspalveluiden yksikön ydinosaamiseen. Osaamisen hankkiminen ja analyysien tekeminen vaatisi työvoimapanossta, joka työn ajoittumisen talousarvion laadinnan hetkeen ja työn ainutkertaisuuden vuoksi ei ole perusteltua tehdä omana toimintana. Työ tulisi olla tehtynä niin että sen tuloksia voitaisiin tehokkaasti hyödyntää 2024 talousarvion laadinnassa. 

Työn tekemiseksi on kysytty tarjouksia BDO Oy:ltä, Talvea Oy:ltä, Inspira Oy:ltä ja FCG Oy:ltä. Ainoan tarjouksen työstä antoi FCG.  

Tilattavan työn keskeiset kokonaisuudet ovat Rovaniemen kannalta samankaltaisten kuntien toimintaympäristön, toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden vertailu Rovaniemeen, keskeisten tehokkuuserojen analysointi, sekä toimintasuositusten määrittely työpajoissa analyysin perusteella. 

Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjetta

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin talousarvio vuodelle 2024 on ennusteen mukaan alijäämäinen. Alijäämän kattaminen vaatii rakenteellisia muutoksia kaupungin toiminnassa. Rakenteellisten muutosten kohdistamiseksi oikein tarvitaan toiminnan analysointia ja vertailua muihin kuntiin. Talous- ja rahoituspalvelut on organisoinut toimintansa siten että yksikön toiminnan ydintä on Rovaniemen kaupungin talouden suunnittelu ja kehittäminen. 

Päätös

Päätän hankkia asiantuntijapalvelun FCG Oy:ltä, siten että hankittavan palvelun enimmäisarvo voi olla 12 000 euroa (alv 0%). Hankinnan lopullinen arvo määräytyy käytettyjen työtuntien mukaisesti. 

Allekirjoitus

Janne Sandgren

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut