§ 17 Asiantuntijapalvelun hankinta FCG Oy:ltä

Lataa 

ROIDno-2023-3994

Päätöspäivämäärä

8.12.2023

Päätöksen tekijä

Konsernitalouspäällikkö

Päätöksen peruste

FCG Oy on tehnyt Rovaniemen kaupungin taloutta ja toimintaa koskevan, muihin kuntiin vertailevan analyysin syksyn 2023 aikana. Rovaniemen kaupungin talouden osalta on tehtävä täsmällisempi tasapainotussuunnitelma, jota koskien FCG Oy:ltä on pyydetty tarjous työn jatkamisesta. Kokonaisuus sisältää Rovaniemen kaupungin talouden tilannekuvan, talouden tasapainostussuunnitelman laatimisen ja päätöksenteon valmistelun tuen. Työaika-arvion on 19-24 tyäpäivää. Ensi vaiheessa tehtyyn selvitykseen pyydettiin tarjouksia BDO Oy:ltä, Talvea Oy:ltä, Inspira Oy:ltä ja FCG Oy:ltä. Ainoan tarjouksen työstä antoi FCG Oy. Nyt tehtävä työ pohjautauu aiempaan työhön. 

Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjetta.

 

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin talousarvio vuodelle 2024 on ennusteen mukaan alijäämäinen ja suunnitelmavuosille kohdistuu suuria talouden tasapainottamisen paineita. Alijäämän kattaminen ja toiminnan saaminen taloudellisesti kestävälle pohjalle vaatii rakenteellisia muutoksia kaupungin toiminnassa. Rakenteellisten muutosten kohdistamiseksi oikein tarvitaan toiminnan analysointia ja vertailua muihin kuntiin. 

 

 

Päätös

Päätän hankkia asiantuntijapalvelun FCG Oy:ltä, siten että hankittavan palvelun enimmäisarvo voi olla 28 800 euroa (alv 0%), sekä mahdollisesti lisättävät matkakulujen korvaukset. Hankinnan lopullinen arvo määräytyy käytettyjen työtuntien mukaisesti. 

Tämä päätös ei yhdessä aiemman päätöksen kanssa nouse yli palveluje hankintarajojen kansallisen kynnysarvon.

Allekirjoitus

Janne Sandgren

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut