§ 15 Kuntarahoitus Oyj:n osakkeiden siirto arvo-osuuksiksi

Lataa 

ROIDno-2023-3484

Päätöspäivämäärä

23.11.2023

Päätöksen tekijä

Konsernitalouspäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 80 §ssä mm. seuraavaa:

"Kaupungin rahoitustehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliikenteen hoito, lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen.

Muutoin kaupungin rahatoimesta vastaa kaupunginhallitus.

Rahoituksen käytännön hoitamisesta vastaa konsernitalouspäällikkö. "

Kuvaus

Kuntarahoituksen varsinainen yhtiökokous päätti 28.3.2023 yhtiön osakkeiden liittämisestä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmään siirtyminen pyritään toteuttamaan yksinkertaistetulla mallilla osakeyhtiölain määräajoista poiketen, koska kaikki osakkeenomistajat ovat yhtiön tiedossa ja tavoitettavissa.  

Kuntarahoitus pyytää toimittamaan 31.12.2023 mennessä kirjaamishakemuksen osakkeiden siirrosta arvo-osuuksiksi. Kirjaamishakemuksessa osakkeenomistaja antaa suostumuksen poiketa osakeyhtiölain mukaisista määräajoista, sitoutuu olemaan luovuttamatta osuuksiaan ennen arvo-osuusjärjsestelmään siirtymistä ja valtuuttaa OP Säilytys Oy:n tai tämän valtuuttaman hakemaan Rovaniemen kaupungin omistuksessa olevien osakkeiden kirjaamista Rovaniemen kaupungin omistamalle arvo-osuustilille. 

Kirjaamisen seurauksena fyysiset osakekirjat muutetaan arvo-osuusrekisteriin merkittäviksi arvo-osuuksiksi. Arvo-osuusjärjestelmään kirjaamisella ei ole vaikutusta osakkeiden omistus- tai muihin oikeuksiin. 

Päätös

Päätän hyväksyä Kuntarahoituksen osakkeiden merkinnän arvo-osuusjärjestelmään toimitetun hakemuksen mukaisesti. 

Allekirjoitus

Konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut