§ 14 Pantinsaajan antama suostumus KAS-asunnot Oy:n hallussa olevien panttikirjojen muuttamisesta sähköiseen muotoon

Lataa 

ROIDno-2023-3485

Päätöspäivämäärä

7.11.2023

Päätöksen tekijä

Konsernitalouspäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosäännön 80 §:n mukaan rahoituksen käytännön hoitamisesta vastaa konsernitalouspäällikkö.

Kuvaus

Maakaaren (12.4.1995/540) 1.7.2017 tulleiden muutosten jälkeen kiinteistön panttioikeudet perustetaan sähköisillä panttikirjoilla. KAS-asunnot Oy:llä on hallussaan Rovaniemen kaupungin panttina olevie fyysisiä panttikirjoja, jota velkojen uusimisen johdosta on muutettava sähköiseen muotoon. Muutoksessa ainoastaan panttikirjojen ilmiasu muuttuu fyysisestä esineestä sähköiseksi rekisterikirjaukseksi. Muutoksella ei ole vaikutusta omistukseen tai panttioikeuden sisältöön. 

Sähköiseen muotoon muuttaminen voidaan tehdä pantinsaajan suostumuksen perusteella. 

Päätös

Päätän antaa suostumuksen KAS-asunnot Oy:lle muuttaa heidän hallussaan olevat panttikirjat sähköiseen muotoon ja merkitä pantinsaajaksi Rovaniemen kaupungin. 

Allekirjoitus

konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut