§ 16 Selvityksen tilaaminen ostolaskuaineiston arvonlisäverotuksen käsittelystä vuosilta 2021-2022

Lataa 

ROIDno-2023-3843

Päätöspäivämäärä

27.11.2023

Päätöksen tekijä

Konsernitalouspäällikkö

Päätöksen peruste

Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjetta. 

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin ostolaskujen arvonlisäverojen käsittelystä on tehty selvitys viimeksi vuotta 2020 koskien. Vuosina 2021 ja 2022 kaupungin toimintaan kuuluneet sosiaali- ja terveyspalvelun alan laskut sisältävät huomattavan määrän poikkeavia arvonlisäveron käsittelyä ja aiemman selvityksen perusteella kaupungilla on jäänyt hakematta huomattava määrä arvonlisäverojen palautuksia. 

Selvityksen tekemisestä on pyydetty tarjoukset BDO Oy:ltä, PWC Oy:ltä, KPMG Oy:ltä, RYAN Oy:ltä, Leckle Oy:ltä ja Talvea Oy:ltä. Talvea Oy:tä lukuun ottamatta kaikki muut antoivat tarjouksen. Tarjouksen antajista muut, paitsi RYAN Oy ja PwC Oy, antoivat, sekä kiinteähintaisen, että löydösperusteiseen hinnoittelun perustuvan tarjouksen. Ryan Oy ja PwC Oy antoivat vain löydöperusteiseen hinnoitteluun perustuvan tarjouksen. Aiemman selvityksen perusteella kiinteähintainen tarjous arvioitiin taloudellisesti edullisimmaksi tavaksi hinnoitella selvitys. Edullisimman kiinteähintaisen tarjouksen tarjosi BDO Oy, 16 000 euroa (alv 0%). Mahdollisesta tarkastuksen perusteella tehtävästä koulutuksesta päätetään erikseen. 

Selvityksen perusteella haettavien arvonlisäverojen palautusten arvioidaan olevan selvästi selvityksesta aiheutuvia kustannuksia korkeampia. 

Päätös

Päätän hankkia ostolaskujen arvonlisäveroja koskevan selvityksen vuosille 2021-2023, 16 000 euroa (alv 0%) BDO Oy:ltä. 

Allekirjoitus

Konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut