§ 3 Toimintakykyiset kuntakonsernit verkostohanke

Lataa 

ROIDno-2023-74

Päätöspäivämäärä

3.2.2023

Päätöksen tekijä

Konsernitalouspäällikkö

Päätöksen peruste

Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeet 10.1.2018. 

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 01.09.2020 § 81.

Kuvaus

FCG toteuttaa vuosien 2022-​2024 aikana "toimintakykyiset kuntakonsernit (TOK)" -​ verkostoprojektihankkeen,​ joka on suunnattu suurten kaupunkien konsernijohdolle sekä konsernin tytäryhteisöjen johdolle.
Verkostoprojektihankkeen tavoitteena on koota ja välittää tietoa kaupunkikonsernien toiminnasta sekä tukea konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen kehittämistä,​ sekä koostaa yhteinen konsernijohtamisen konsepti.
Työskentely koostuu konsernin ammattijohdon pyöreästä pöydästä,​ yhteisistä seminaareista sekä kaupunkien työpajoista.

Verkoston kaupunkikohtaisien osien selvityksiä hyödynnetään yhteisen konsernijohtamisen toimintamallin kehittämisessä. Työskentelyä tukee konsernijohtamisen tila-​arviointikysely ja haastattelut sekä dokumenttien vertailu ja tietojen analysointi. 

Kaupunkikohtaiset osat on suunniteltu Rovaniemellä toteutettavaksi konserniohjeen päivitykseen ja omistajapolitiikan laatimiseksi keskeisten konserniyhteisöjen ulkopuolelle jääneiden omistusten osalle. Työskentelyyn osallistuu FCG:n osalta asiantuntijoita, jotka ovat olleet laatimassa Kuntaliitolle omistajaohjauksen ja konserniohjeen malleja

Kaupunkikohtainen veloitus verkostoprojektiin osallistumisesta on 14 000 euroa (+alv),​ kustannukset jakautuvat kahdelle vuodelle ja maksetaan kustannuspaikalta 1176.

Käytänteiden ja toimintamallien jatkuva kehittäminen on ensiarvoisen tärkeä osa konsernijohtamista,​ ja verkostohanke tukee tällä tavoin Rovaniemen kaupungin konsernijohtamista.

Päätös

Päätän että Rovaniemen kaupunki osallistuu Toimintakykyiset kuntakonsernit verkostohankkeeseen. 

Allekirjoitus

vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut